Ajánlás  Gárdonyi Géza  Várháborúk
Tartalom  Cselekmény  Kérdések, válaszok  Galéria  Irodalomjegyzék

 


1. A regény, mint fülszöveg. Hogyan ajánlanád a könyvet másoknak?

      Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve a 16. századi magyar történelmet idézi meg. Nemcsak kötelező olvasmány, hanem izgalmakban gazdag, valós történelmi regény. Megismerhetjük benne Bornemissza Gergely fiatalkori kalandjait, majd hősies küzdelmét Török Bálint kiszabadításáért. Képzeletben egri várvédővé válhatunk, harcolhatunk az egri nők mellett és a törökökkel szemben. A könyvben keverednek az izgalmak, kalandok, és egy kis romantika elemei.
 

2. Melyik történelmi korban játszódik a regény? Mutasd be röviden ezt a kort!

       A regény az újkor kezdetén, a várháborúk korában játszódik. 1526-ban, a mohácsi csatában a magyar sereg súlyos vereséget szenved a törököktől. A törökök előtt megnyílik az út az ország belseje felé. 1541-ben Buda török kézre került, ezután az ország három részre szakadt: Oszmán Birodalom, Királyi Magyarország, és az Erdélyi Fejedelemség. 1552-ben a török Temesvárt, Drégelyt és Eger várát is megostromolja. A magyarok Egerben Dobó István vezetésével megvédik a várat a túlerőben lévő támadókkal szemben.
 

3. Mit jelent a regény címe?

       A csillag az egyéni sors jelképe. Az egri csatában harcoló emberek sorsát mutatja be, akik reménytelen helyzetben vállalták a küzdelmet, és hősként jutottak el a győzelemig.
 

4. Sorold fel a fontosabb fő- és mellékszereplőket!

       Fontosabb főszereplők: Gergely, Török Bálint, Dobó István, Cecey Éva, Jumurdzsák,
                           mellékszereplők: Cecey Péter ( Éva apja ), Gábor pap, Sárközi, Mekcsey, Hegedűs, Varsányi.
 

5. Állítsd össze a regény szerkezeti vázlatát!

I.:    Gergely és Vica elrablása, megmenekülésük
       Cecey ház török támadása, támadás visszaverése
       Dobó, Gergely és Gábor pap útja Szigetvár felé
       Gergely Török Bálint gyerekeivel nevelkedik

II.:   Látogatóban Ceceyéknél
       Gergely török fogságban, kiszabadulása
       Gergely Budán, találkozás Évával
       Buda elfoglalása

III.: Török Bálint raboskodása a Héttoronyban
       Éva szöktetése
       Török Bálint sikertelen szabadulása

IV.: Bornemissza Jancsi elrablása
       Gergely és csapata Egerben
       Katonai eskütétel
       Az ostrom kezdete, és folyamata

V.:  Éváék a föld alatti járatban
      Hegedűs megbuktatása, akasztása
      Vicáék várba érkezése
      Az ostrom folytatása
      Utolsó összecsapás, törökök elvonulása
      Együtt a Bornemissza család
 

6. Mikor és hol játszódnak a fejezetek cselekményei?

I.: 1533. május
          Mecsek völgye, kis falu: Keresztesfalva
          Gábor pap faluja
          Szigetvár - Török Bálint vára

II.: 1541.
          Mecsek
          Buda

III.: 1551.
          Berettyó partján - Dobó István
          Konstantinápoly, Héttorony - Török Bálint
          Debrecen - Gergely és Mekcsey
          Gyalu - Éva
          Drinápoly - fogadó, Isztanbul

IV.: 1552.
          Sopron - Éváék
          Eger

V.: 1552.
          Eger
 

7. Hány napig tartott az ostrom?

      1552. szeptember 11. - október 16.: 36 napig tartott az eredménytelen ostrom.
 

8. Sorold fel az ostrom legkiemelkedőbb eseményeit, a csata színhelyeit!

- Eskü-tétel - szeptember 9.
- Gergely száz emberrel rajtaüt a török táboron
- 4.nap - a törökök behatolnak a városba, elfoglalják a templomokat, a magyarok rájuk támadnak, a törökök visszavonulnak
- 14.nap - Dobóék a várfalra koporsót tesznek ki
- Dobóék ágyúlövéssel lerombolják az Ókapu-tornyát a fenyegetettség miatt
- Miklós deák fáklyával felrobbantotta a sekrestyében levő puskaport, hogy megakadályozza a törökök várba jutását
- A robbanás után a törököket forró levessel leöntötték és visszavonultak
- A Gergely-bástya mellett épült fabástya leégett
- Az Ó-kapu tornyára feljutó törököket hordókkal dobálták meg
- A törökök felé elindult a tüzes malomkerék, az élvemaradtak meghátráltak
- Október 12. éjjeli ostrom - Ó-kapu - Mekcsey: törökök - létrán felmásznak, magyarok - csákány, kő, tűz, bomba
- Földbástya - Dobó, Fügedy: magyarok - bomba, tüzes koszorú, gerendával ütik a törököket
- Tömlöcbástya - Pető: tüzes kalács, furkó, kő, bomba
- Bolyky-bástya - Gergely, Zoltay: magyarok - kődobálás, tüzes hordók, törökök - kő és nyílzápor
- Október 14. utolsó ostrom - asszonyok is harcoltak, mindenki, aki élt és mozgott
- támadási eszközök: kő, szurok, ólom, forró gyanta, forró víz, ágyú, bomba
 

9. Jellemezz egy tetszés szerinti szereplőt!

      Az Egri csillagok főhőse Bornemissza Gergely, jobbágyfiúból lett deák, majd vitézhadnagy. A hétéves sovány, barna, félárva kisgyerek szegény jobbágycsaládból származott. Amikor Jumurdzsák elrabolta őket Vicával, ügyességének és szemfülességének köszönhetően tudtak megszökni a török táborból. Hírt vitt a törökökről, és így elhárította a faluját fenyegető veszélyt. Megismerkedett Dobóval, aki hősi példaképe lett. Török Bálint udvarába került, együtt nevelkedett a Török fiúkkal, megtanult vívni és apród lett. 1541-ben a törökök elfoglalták Budát, Török Bálintot a Héttoronyba bebörtönözték. Gergelyék ki akarták szabadítani a fogságból. A sikertelen útjuk során bátorság, hősiesség, leleményesség mutatkozik meg. Amikor a törökök Eger ellen fordultak 1552-ben, Gergely vitézeivel Dobóhoz sietett. Az ostrom alatt kitartással, vakmerősséggel, eszével, leleményességével szolgálta hazáját. Újfajta puskaport, különleges ágyúgolyót, robbanó fegyvereket, tüzes kereket szerkesztett, amelyek megrémítették és elpusztították a támadó törököket. Mekcsey szerint ő volt a furfang és minden találékonyság mestere, benne volt jelen a magyar ész.
Gergely romantikus és családszerető ember volt, a regény során beteljesült szerelmük Évával, majd küzdöttek fiuk visszaszerzéséért. Egyéniségében, jellemében a hazaszeretet és a szülői szeretet kapcsolódott össze.
 

10. Kik voltak a névtelen hősök?

      A névtelen hősök azok a vitézek voltak, akiket nem ismertek név szerint, de ugyanolyan hősiesen és bátran harcoltak az ostromban, mint az olyan társaik, akiknek a nevét is megemlítik. Ilyen hős volt egy várbeli katona, aki Nagy Lukács mellett szolgált.
 

11. Kik voltak a vár belső ellenségei?

      Hegedűs hadnagy és tíz társa voltak a vár belső ellenségei. Sárközi segítségével sikerült megbuktatni az árulókat, akik a víztárolón keresztül akarták bejuttatni a törököket a várba. Hegedűst felakasztották, társait megbüntették.
 

12. Kik gátolták és kik segítették Bornemissza Gergely felfelé ívelő útját?

      Bornemissza Gergely felfelé ívelő útját segítette Török Bálint, aki fiává fogadta, együtt nevelte saját fiaival, megtanította a vitézi élet minden fortélyára. Dobó bátorságra és hazaszeretetre tanította. Éveket töltött Gábor pap mellett, aki tanította és halála után ráhagyta Jumurdzsák talizmánját.

      Jumurdzsák a főellensége, aki gyerekkorában elrabolta Gergelyt, majd később a fiát is, hogy visszaszerezze a zöldköves gyűrűt. Egy másik törökkel, Hajvánnal is évekig tartó küzdelmet folytatott.
 

13. Keress művészi leírásokat a regényből!

Ó, ha a nap az Isten arca volna, sugarak helyett könny hullana a földre!
... a gyermek bájos, mint az angyalok, és egészséges, mint a ma hajnalban nyílott keleti rózsa.
A tavasz édes illatát köténnyel hordta onnan a délutáni szellő.
... a tengerre néző négy torony négy hegyes kalapú óriásként sötétlett bele az éjjeli világosságba.
 

14. Keress bölcs közmondásokat a regényből!

Az okos madarász annak a madárnak sípol legszebben, amelyikre legjobban fáj a foga.
Aki bátor, az az erős. Aki erős, könnyen is győz.
Ha félsz, nem élsz!
Minden csomónak megvan a maga oldója.
Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad.

 
                                                                                                                                 Az oldal elejére

 


         
powered by FreeFind